Ћ≥на  остенко

в≥рш≥


ѕ≥нг-ѕонг

Ц добридень Ц
Ц здрастуйте Ц
Ц €к справи? Ц
Ц спасиб≥ Ц добре Ц €к у вас? Ц
Ц робота Ц л≥то Ц спека Ц спрага Ц
Ц а настр≥й? Ц
Ц добре Ц
Ц все гаразд Ц
Ц неправда Ц оч≥ Ц
Ц вам здалос€ Ц
Ц ви збл≥дли Ц
Ц обережно Ц мТ€ч! Ц
вогнем мовчанн€ зайн€лос€ Ц
схрестились погл€ди Ц пробач Ц
кажи слова легк≥ й порожн≥ Ц
кажи њх знов Ц кажи њх знов! Ц
а так так дивитис€ не можна Ц
в наст≥льн≥м тен≥с≥ розмов!


Copyright © 2007 Marusya Khandus