друковані видання

посилання

“Гармонія крізь тугу дисонансів”


Ще кожен пальчик
сам собі Бетховен.
Ще все на світі
гарне і моє.
І світить сонце
оком загадковим.
Ще слів нема.
поезія вже є.
 

 • Брюховецький В.С. Ліна Костенко: Нарис творчості. – К.: Дніпро, 1990. – 262 с.

 • Гуцало Є. Ліна Костенко: [Про неї та вірші]. //Золотий гомін. Українська література: Хрестоматія для 11 кл. середньої школи. – К.: Освіта, 1995. – С. 509-530.
 • Жулинський М. Лицарство Духа: [Про Ліну Костенко]. // Вітчизна. – 2000. –№ 3-4. – С. 2-5.
 • Ліна Костенко: Життєвий і творчий шлях. // Усе для шк. Укр. літ-ра. 11 кл. – 2002.
 • Ліна Костенко: Життєвий і творчий шлях, вірші. // Живиця: Хрестоматія укр. літ. ХХ ст.: У 2 кн. – Кн. 2 / За ред. М.М. Конончука. – К.: Твім інтер, 1998. – С. 387-422.
 • Ліна Костенко: Навч. посібник-хрестоматія. – Кіровоград: Степова Еллада, 1999. – 320 с.

 • Барабаш С. Філософія осягнення світу: Про лірику Ліни Костенко. // Дзвін. – 2003. – № 4. – С. 142-145.
 • Бондаренко А. “Усі вже звикли: геніїв немає…” (художнє мово мислення поетичного циклу Ліни Костенко “Силуети”). // Урок української. – 2004. – № 8-9. – С. 24-27.
 • Бондаренко С. Спросите у автора: [О выходе новой книги Л. Костенко “Пейзажі пам’яті”]. // Киевские ведомости. – 2003. – 18 марта. – С. 9.
 • Грігорова Л. Світ поезії: (Ліні Костенко – Жінці і Поету): Вірш. // Укр. мова і літ. в шк. – 2003. – № 3. – С. 43.
 • Загнітко А. “Душа тисячоліть шукає себе в слові”: [Про прагматичну стилістику Л. Костенко]. // Урок української. – 2000. – № 2. – С. 24.
 • Клочек Г. Історичний роман Ліни Костенко “Маруся Чурай”: Навч. посібник. – Кіровоград: Степова Еллада, 1998. – 52 с.

 • Костенко Л. Поезія. Маруся Чурай: Посібник для 11 кл. – Х.: Ранок, 1999. –64 с.
 • Латинський В. Уроки Ліни Костенко: Про книжку Василя Мартинова “Магія Думного потоку”. // Літ. Україна. – 2004. – 24 черв. – С. 6.
 • Панченко В. Одиночество на верховьях. Поэзия Лины Костенко во времена “оттепели” и “заморозков”. // День. – 2004. – 30 июля. – С. 18-19.
 • Поезія.: Ліна Костенко. Олександр Олесь. Василь Симоненко. Василь Стус. – К.: Наук. думка, 2002. –272 с.

 • Пономаренко І. Полтава проти Марусі Чурай: [Своєрідність віршованого роману “Маруся Чурай” Л. Костенко]. // Укр. мова та література. – 2002. – Ч. 4. – С. 1.
 • Саєнко В. Поетична культурологія Ліни Костенко: До 75-річчя поетеси. // Українська мова та література. – 2005. – Ч. 9. – С. 3-7.
 • Сафонова А. Особливості поетичного стилю Ліни Костенко. // Дивослово. – 2002. – № 3. – С. 30-32.
 • Сизоненко О. Зоря і хрест Ліни Костенко: Назустріч діамантовому ювілею. // Літературна Україна. – 2005. – 10 бер. – С. 1,6.
 • Таран О. Поетика печалі в художньому світі Ліни Костенко. // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 15. – С. 19-23.
 • Хомчук І. “… Навіть сонце упало ниць”: Структурно-семіотична інтерпретація поезії Ліни Костенко “Пастораль ХХ століття”. // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 15. – С. 24-27.

Я сповідую віру,
у якій оточують німбом
не святих,
не пророків,
а просто щасливих людей
“Мандрівки серця”.
Copyright © 2007 Marusya Khandus